Chính sách bo mt

Mc đích và phm vi thu thp thông tin khách hàng:

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website TMĐT Giadungnho.com bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà Giadungnho.com yêu cầu thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Giadungnho.com liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.
Giadungnho.com cũng sẽ sử dụng cả thông tin nhận diện cá nhân của thành viên và một số thông tin nhận diện phi cá nhân (như cookies, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngày tổng số, v.v.) để gia tăng khả năng đáp ứng của Giadungnho.com về phương diện các Trang và Dịch Vụ, cũng như về phát triển những chức năng, tính năng và các dịch vụ mới theo những xu hướng và sở thích đang diễn tiến.
Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Website TMĐT Giadungnho.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phm vi s dng thông tin

Website TMĐT Giadungnho.com sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

  • Cung cấp các dịch vụ đến thành viên;
  • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Website TMĐT Giadungnho.com;
  • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;
  • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt;
  • Gửi các thông tin về sản phẩm mới, chương trình khuyến mãi, sự kiện đặc biệt v.v. của Giadungnho.com. Trường hợp thành viên không đồng ý hoặc không muốn tiếp tục nhận được các bản tin này, thành viên hoàn toàn có thể nhấn vào đường dẫn “Ngưng đăng ký nhận bản tin” ở bên dưới mỗi bản tin do Giadungnho.com gửi ra.

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Website TMĐT Giadungnho.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

Phm vi lưu tr thông tin

Thông Tin Khách Hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách Hàng và Giadungnho.com, đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của Giadungnho.com, riêng thông tin thẻ thanh toán của Khách Hàng sẽ do các đối tác Cổng thanh toán của Giadungnho.com bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế PCI DSS.

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ theo quy định GDPR General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 và quy định của pháp luật Việt Nam.

Địa ch ca đơn v thu thp và qun lý thông tin

Mọi thông tin sẽ được thu thập và quản lý trực tiếp bởi Giadungnho.com, địa chỉ tại số 4 đường số 2, P. Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP. HCM

Phương tin và công c để người dùng tiếp cn và chnh sa d liu cá nhân ca mình

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân.

Thành viên có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản cá nhân trên trang TMĐT Giadungnho.com. Trong trường hợp bị mất tài khoản, thành viên có thể tự khôi phục tài khoản theo các bước hướng dẫn trên Giadungnho.com.

Cam kết bo mt thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên trên Website TMĐT Giadungnho.com được Giadungnho.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Giadungnho.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

  • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
  • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Giadungnho.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
  • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Giadungnho.com.
  • Ban quản lý Website TMĐT Giadungnho.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Website TMĐT Giadungnho.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.